Artisti selectate şi expoziţie pe tema de carnaval

O aruncătură de băţ de la Janiculum, la Galleria Astrolabio di Roma seleziona opere di artisti per esposizione in permanenza in galleria ed opere per la Mostra sul tema di Carnevale 28 Februarie – 6 Martie 2012
Inaugurare: 28 Februarie 2012 oră 18:00

Le opere sono selezionate dal Critico d’Arte Mara Ferloni e dal Direttore Artistico Tamara Cibei. Tema de carnaval, de asemenea, se extinde la lucrari
abstract, neoficial.

Artiştii pot participa la următoarele moduri:

  • două tablouri de până la 60×70;
  • una scultura (pentru sculpturile pentru a vă informa despre);
  • lucrări fotografice;
  • poezie lectură

Taxa de participare este de € 55 pentru a acoperi cheltuielile.
Membru trebuie să fie confirmat de către 25 Februarie, e le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 26 Februarie.

Tra le opere partecipanti verrà selezionata un’opera per il premio della critica, pentru a extrage critică.

Expoziţia va prezenta dr. Mara Ferloni, Critico D’Arte e il Direttore Artistico Tamara Cibei.

Salutari

Astrolabe Galerie
Via Ludovico di Monreale treia 00152 Roma
Directorul artistic: Tamara Cibei
+39 339 60 30 795
galleria.astrolabio @ email.it
www.galleriaastrolabio.net