Η ανανέωση του τομέα

  • Τομέας 2ου επιπέδου π.χ. & nbsp;,,it,& nbsp; ανά,,enwww.tuonome.it per 1 έτος
  • 5 GB χώρου στο δίσκο
  • 5 λογαριασμό email
  • webmail
  • Προ-εγκατάσταση wordpress με πρόσβαση διαχειριστή
  • 5 GB μηνιαία κίνηση
Κόστος ανανέωσης: € 36,00 IVA compresa