Πολιτιστικός Σύλλογος ιδρύθηκε ORSOLART

Η μέρα 24 Μάιος 2012 στο 18,30 γεννήθηκε ORSOLART, η οποία παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό με ένα άνοιγμα-event της ημέρας, για να σηματοδοτήσει το πρώτο βήμα ενός πολιτιστικού συλλόγου αφιερωμένο στην τέχνη, ανοικτή σε νέες εισαγωγές και εμπειρίες.

Η ευκαιρία θα παρουσιάσει μερικά έργα.

Δωρεάν είσοδος.
Διεύθυνση:
Σκήτη του ORSOLINE, Μέσω Lanzone 53, Μιλάνο

Πληροφορίες:
orsolart@gmail.com