Εγχειρίδιο για την NextGen Gallery

Εισαγωγή:

Στα ονόματα αρχείων, θα πρέπει να φορτίσετε, αποφεύγεται οπωσδήποτε: κόμματα, εμφάσεις, παρένθεση, ®, ™ κλπ.… γράμματα και αριθμούς μόνον, διαστήματα ή παύλες για ένα λιγότερο ή κάτω _ .
Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες στην περιγραφή ή ALT.

Για να δείτε μια: κάντε κλικ στην πρώτη εικόνα και εκ των προτέρων, πατώντας τα βελάκια του πληκτρολογίου ( > προς τα εμπρός και < πίσω )

 

Πώς να τοποθετήσετε την γκαλερί σε μια σελίδα:

Στο εσωτερικό της σελίδας, μεταβολή,

κάντε κλικ στο εικονίδιο

από το αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε γκαλερί μας ή άλμπουμ μας σε αυτό και κάντε κλικ Enter