Κατάλογος raisonné των έργων του Osvaldo Bot

Είναι αποφασίστηκε η κατασκευή ενός θεμελιώδους εγγράφου για την καλλιτεχνική ιστορία του καλλιτέχνη Osvaldo Bot, ο Κατάλογος raisonné.

Εάν είστε ιδιοκτήτες των έργων, εικόνες, o altro materiale riguardante l’artista, la pubblicazione su questo catalogo è la soluzione ideale per valorizzarle, in quanto, la pubblicazione stessa fatta da un organismo accreditato, ne determina immediatamente una rivalutazione economica.